Helena Bendová.

Herní badatelka

Helena Bendová se věnuje zkoumání uměleckých kvalit počítačových her a jejich pozice coby nového média v rámci kultury. Vystudovala filmovou vědu na Univerzitě Karlově. Patnáct let pracovala jako odborná asistentka v Centru audiovizuálních studií na FAMU, kde se zaměřovala mj. na filmovou analýzu a teorii, francouzský film a herní studia. Několik let byla šéfredaktorkou filmového dvouměsíčníku Cinepur a redaktorkou časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Iluminace. V současnosti pracuje jako proděkanka pro vědu a výzkum na FAMU a zároveň jako předsedkyně Rady Státního fondu kinematografie.

**Vyučované předměty: **

  • Game art a artové hry

**Vybrané publikace: **

  • Helena Bendová, Matěj Strnad (eds.). Společenské vědy a audiovize. Praha: NAMU, 2014.
  • Helena Bendová. Umění počítačových her. Praha: NAMU, 2016.
  • Helena Bendová. Co je nového v počítačových hrách. Praha: Nová beseda, 2019.

**Další zkušenosti v oboru: ** Spoluorganizovala třídenní mezinárodní konferenci z oblasti game studies CEEGS v roce 2018 na FAMU.