Často kladené dotazy.

Odpovědi na opakující se dotazy k přijímačkám, studiu a podobně

Aktualizováno: 15. března 2021

Přijímačky

Je možné obor herní design studovat distančně?

V současné době nikoli, obor je akreditovaný pouze v prezenční formě.

Jak časově náročné je studium herního designu? Je možné studium kombinovat s prací?

Studium bude časově poměrně náročné. Herní design je akreditovaný jako prezenční program, takže předpokládáme, že studium pro vás bude po danou dobu primární aktivitou. S externí prací se studium jistě skloubit dá, ale s prací na plný úvazek jen velmi těžko. Budeme se snažit sestavit rozvrh hodin tak, aby byly předměty rozloženy do co nejmenšího počtu dnů v týdnu, ale jsme v tom limitováni dostupností místností a dalšími závazky pedagogů.

Je možné překročit rozsah teoretické práce (rozboru počítačové hry)? Na co se mám v práci zaměřit?

Požadovaný rozsah prosím dodržte a nepište rozbor delší. Rozbor v takovémto rozsahu samozřejmě nemůže být zcela vyčerpávající. Měl by nám prozradit něco především o vás, o vaší hráčské a designérské osobnosti a o vašem porozumění hernímu médiu. Je vhodné zaměřit se především na ty prvky, které jsou podle vás zásadní pro herní zážitek, který hra poskytuje. Rozbor může být i kritický a zaměřit se na to, proč podle vás hra očekávaný zážitek neposkytuje.

Jaká je očekávaná kvalita a forma videoprezentace vlastního herního konceptu?

Cílem je prezentovat vlastní koncept hry, který ovšem může vycházet z existujících titulů. Videoprezentace nebudeme hodnotit na základě technického zpracování; rozhodně se nemusí jednat o video na profesionální úrovni. Video vám však může dát prostor prezentovat váš nápad nebo prototyp vizuálně, a tedy nejen jako slovní popis. Může to být komentovaný PowerPoint i video, ve kterém osobně představujete hru. Hodnotit budeme primárně obsah, nikoli formu.

Co mám vložit do portfolia? Můžu s vámi své portfolium předem konzultovat?

Rádi odpovíme na dotazy ohledně formálních náležitostí portfolia, ale nemůžeme individuálně konzultovat jeho obsah. Do portfolia vložte to, co podle vás nejlépe ukazuje vaše předpoklady pro tvůrčí práci obecně a/nebo konkrétně tvorbu v oboru herního designu. Mějte prosím na paměti, že na zhodnocení každého portfolia máme jen omezený čas, tak vyberte to nejreprezentativnější a nejrelevantnější. Nejde o kvantitu – kompletní výčet svých dosavadních tvůrčích aktivit můžete uvést v životopisu.

Jak se mohu připravit na praktické úkoly (level design a herní mechaniky) ve druhém kole přijímacího řízení?

Na tento úkol vás nejlépe připraví praxe – vyzkoušejte si vytvořit nějaký level, mod, textovku nebo jednoduchou hru (i karetní nebo deskovou). Mohou vám při tom pomoct i učebnice herního designu (viz níže) nebo například online videa z kanálu Game Maker’s Toolkit.

Existuje seznam doporučené literatury k přijímačkám? Rád bych čerpal/a informace z kvalitních zdrojů.

Nevyžadujeme k přijímacím zkouškám přečtení konkrétních titulů, ale následující teoretické tituly a učebnice designu vám určitě mohou pomoct:

Teoretické:

Učebnice designu:

  • Fullerton, Tracy. Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Boca Raton: Taylor & Francis, CRC Press, 2019.
  • Schell, Jesse. The art of game design: a book of lenses. Boca Raton: CRC Press, 2015.
  • Koster, Raph. A theory of fun for game design. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2013.
  • Mnoho relevantních zdrojů najdete například na webu Gamasutra.