FAMU otevírá obor herní design.

Otevření oboru herního designu, který má na řadě zahraničních univerzit již mnoho let zastoupení, je v českém kontextu průlomovou a zároveň nevyhnutelnou reakcí nejen na neustále rostoucí zájem studentů o tuto oblast, ale také na potřebu utvářet a vzdělávat profesionály na tuzemské – a v zahraničí velmi úspěšné – herní scéně. Podle úspěšného herního vývojáře Michala Berlingera, autora nedávno vydané hry Pilgrims od studia Amanita Design, má „Česká republika řadu šikovných studentů technických oborů, kteří se tímto budou moci na vývoj her zaměřit hlouběji, naučí se o nich přemýšlet, což povede k tomu, že je budou vytvářet s určitým přesahem.“ Interdisciplinarita dvouletého magisterského oboru, do jehož fungování budou zapojeny další katedry FAMU – především animace, zvuk, scenáristika a produkce – povede k tomu, že studentky a studenti budou moci pracovat s širokou škálou médií, dovedností a vizí v kontextu audiovizuální tvorby, a rozšíří se možnosti jejich uplatnění. Slovy zakladatelky oboru, herní teoretičky a pedagožky Heleny Bendové, autorky úspěšné knihy Umění počítačových her: „Herní design je progresivní studijní program, protože umožní studentům tvořit v dominantním médiu současnosti, postaveném na imerzivní kombinaci pohyblivých obrazů a interaktivity, a může jim otevřít cestu do profesionální herních studií. Čeští herní vývojáři náleží už nyní ke světové špičce a tento chystaný studijní program je unikátní mj. tím, že je postavený právě na spolupráci s lidmi z praxe. Zároveň těží z interdisciplinárního zázemí FAMU a z důrazu na uměleckou kreativitu, který je této škole vlastní.“ Obor bude na FAMU nově otevřen v akademickém roce 2021/22, do přijímacích zkoušek se bude možné přihlásit od 1. března 2021. Na oboru budou vyučovat mimo jiné Tereza Krobová, která se uceleně věnuje otázce genderu v počítačových hrách, herní vývojář Michal Berlinger, herní vývojář a organizátor studentských herních projektů Jaroslav Meloun, herní teoretik a herní designér Vít Šisler a teoretik a historik digitálních her a nových médií Jaroslav Švelch. Specifická témata herního designu priblíží hostující přednášející z českých vývojářských studií. Dva předměty budou v anglickém jazyce. Akreditaci oboru schválila v pátek 6. srpna 2020 Umělecká rada, která je klíčovým orgánem reprezentujícím směřování školy pod vedením nové děkanky Andrey Slovákové. V aktuálním složení Umělecké rady jsou: estetička a pedagožka Tereza Hadravová, básnířka, překladatelka a filmová teoretička Mária Ridzoňová-Ferenčuhová, dokumentaristka Helena Třeštíková, ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, výtvarník a děkan Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Filip Cenek, právník a pedagog Ivan David, režisér a scenárista Václav Kadrnka, pedagog, scenárista a spoluzakladatel katedry animované tvorby Jiří Kubíček, umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och, filozof Miroslav Petříček, kameraman Martin Štrba a filmový historik Jiří Voráč. Akreditaci posléze 8. října 2020 schválila Rada pro vnitřní hodnocení AMU.

Z tiskové zprávy FAMU