Herní design na FAMU.

Výuku oboru zajišťuje Katedra herního designu FAMU, interdisciplinární pracoviště, které spolupracuje s Centrem audiovizuálních studií a s Katedrami animované tvorby, zvukové tvorby a scenáristiky a dramaturgie.

Historie.

Příprava výuky herního designu začala v roce 2017 v rámci grantového projektu Zajištění‌ ‌kvality‌ ‌studia‌ ‌na‌ ‌AMU‌ ‌a‌ ‌posílení‌ ‌reflexe‌ ‌nejnovějších‌ ‌trendů‌ ‌v‌ ‌umělecké‌ ‌praxi‌, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠMT ČR. Inspiraci pro studijní plán a pedagogický přístup jsme čerpali mimo jiné na návštěvách zahraničních univerzit jako New York University, National Film and Television School nebo University of Southern California. Akreditace pro navazující magisterský studijní obor byla schválena v roce 2020 Uměleckou radou FAMU a Radou pro vnitřní hodnocení AMU.

Pedagogové.

V našem týmu najdete nadšence do her z FAMU, z jiných vysokých škol i z praxe. Mezi naše specializace patří herní design, audiovizuální tvorba i teorie a historie her. Řada z nás má praktické zkušenosti z herního vývoje a herního průmyslu.