Jan Bernard.

Garant

Jan Bernard je filmový teoretik a historik. Po studiu na Filozofické fakultě UK (obor dějiny a teorie filmu, dějiny a teorie divadla) působil v letech 1975-1987 v tehdejším Československém filmovém ústavu jako výzkumný pracovník a později jako organizátor a lektor Rady čs. filmových klubů. Koncem osmdesátých let začal působit jako pedagog na FF UK, kde po listopadu 1989 vedl Oddělení filmové vědy a později Katedru divadelní a filmové vědy. V letech 1993 až 1999 byl Jan Bernard děkanem pražské FAMU, na níž působí dodnes jako pedagog. Specializuje se na dějiny filmových teorií, základy filmové řeči, aplikaci estetických kategorií ve filmu a obecně na problematiku médií. Zároveň je garantem oboru herní design.

Vyučované předměty:

  • Herní teorie 1
  • Klauzurní zkouška

Vybrané publikace:

  • Bernard, J. Z šedé zóny: texty a kontexty. 1. vyd. Praha: NAMU, 2010. ISBN 978-80-7331-164-3.
  • Bernard, J. Jan Němec: enfant terrible české nové vlny. Díl 1: Enfant terrible české nové vlny: 1954 - 1974. 1. vyd. Praha: NAMU, 2014. Edice 20/21. ISBN 978-80-7331-277-0.
  • Bernard, J. Václav Havel a film: scénáře, analýzy a úvahy z let 1957-1989. Praha: NAMU, 2019. ISBN 978-80-87490-63-1.