Tereza Fousek Krobová.

Herní vědkyně

Tereza Fousek Krobová je herní vědkyně, která se věnuje především studiu herních publik. Vystudovala žurnalistiku (Bc.) a mediální studia (Mgr. a Ph.D.) na FSV UK a genderová studia na FHS UK. Přednáší na NYU a Metorpolitní univerzitě, vyučuje základy mediální komunikace, gender a média a úvod do herních studií. Kromě toho píše do Levelu nebo časopisu A2 i dalších periodik. Je jednou z administrátorek organizace ECREA (European Communication Research and Education Association), která sdružuje univerzity a komunikační výzkumná střediska po celé Evropě. Je také dramaturgyní dětského pořadu DVA3 v České televizi, který se věnuje popkultuře a kreativním počítačovým hrám.

Vyučované předměty:

  • Herní teorie 1, 2
  • Gender a počítačové hry
  • Seminář analýzy počítačových her

Vybrané publikace:

ŠVELCH, J., KROBOVÁ, T. (2016). Who Is the Note-Worthy Fan? Featuring Players in the Official Facebook Communication of Mainstream Video Games. Replay 1 (3).

ŠVELCH, J., KROBOVÁ, T. (2016). Historicizing video game series through fan art. Transformative Works and Cultures. Vol. 22. http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/786

KROBOVÁ, T., MORAVEC, O., & ŠVELCH, J. (2015). Dressing Commander Shepard in pink: Queer playing in a heteronormative game culture. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 9(3). http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2015081905&article=3

KROBOVÁ, T. (2014). Párkrát jsem si s Larou skočil: o obrazu ženských hrdinek v počítačových hrách. Brno: Mediares, 2. http://medzur.fss.muni.cz/media/7783/mediares2_14_ia.pdf