Tomáš Oramus.

Mistr zvuku

Tomáš Oramus je absolventem katedry zvukové tvorby na FAMU a mobilních technologií na VŠB Ostrava. V současné době dokončuje doktorské studium zabývající se vztahem imerze a zvuku. Mimo to se věnuje zvukové tvorbě pro lineární a interaktivní média.

Vyučované předměty:

  • Základy interaktivní zvukové tvorby 1,2

Umělecká činnost:

  • Důkaz 111 – audiohra pro mobilní telefony; herní a zvukový design; 2020
  • Erhart – celovečerní film; mistr zvuku; 2020
  • Poslouchej – celovečerní film; mistr zvuku; 2019
  • Maria Stock – celovečerní film; mistr zvuku; 2013

Publikační činnost: