Skip to main content

Studium

Kredity

Během studia musíte získat 120 kreditů. Část kreditů získáte absolvováním povinných předmětů, část absolvováním povinně-volitelných předmětů a část absolvováním volitelných předmětů.

Povinné předměty

 • z povinných předmětů behem studia získáte 94 kreditů
 • povinné předměty se vám každý semestr zapíší automaticky
 • povinné předměty je vždy nutné úspěšně absolvovat (výjimkou je rozložení nebo přerušení studia a předmět Anglický jazyk, který lze absolvovat v libovolném ročníku studia)

Povinně volitelné předměty

 • z povinně volitelných předmětů během studia získáte 18 kreditů rozdělených do 3 skupin
  • Multimediální tvorba - 8 kreditů
  • Společenské a kulturní kontexty her - 6 kreditů
  • Dějiny a teorie umění a společenské vědy - 4 kredity
 • optimální je tak v každém semestru studia získat alespoň 4-5 kreditů z PV předmětů

Volitelné předměty

 • všechny ostatní předměty, které si zapíšete nad rámec výše uvedených kategorií, se započítají jako volitelné
 • z volitelných předmětů během studia musíte získat minimálně 8 kreditů
 • optimální je tak v každém semestru studia získat alespoň 2 kredity z volitelných předmětů

Diplomová práce

Téma a školitele diplomové práce je potřeba zadat do KOSu nejpozději 20. února v druhém roce studia. Kompletní informace o zadávání VŠKP naleznete v metodickém pokynu zde.

Práci je nutné odevzdat nejpozději 1 měsíc před konáním státnic.

Školitelé:

Jméno a příjmění
Helena Bendová
Tereza Fousek-Krobová
Tomáš Oramus
Andrej Sýkora
Jaroslav Švelch

Absolventský výkon

Název absolventského výkonu (hry) a vedoucího práce (zpravidla vedoucí dílny 2. ročníku) je potřeba zadat do KOSu nejpozději 20. února v druhém roce studia. Kompletní informace o zadávání VŠKP naleznete v metodickém pokynu zde.

Státnice

 • 25.9.2023 (Pondělí) - obhajoby teoretických diplomových prác a státnice na katedře
 • 26.9.2023 (Úterý) - obhajoby praktických diplomových prác na katedře

Státnicové otázky